Jak powinno wyglądać badanie kierowców na prawo jazdy?

Każdy przyszły kierowca zobowiązany jest do wykonania badań lekarskich. Jak powinny one przebiegać?

 Zakres oraz sposób przeprowadzania badań na prawo jazdy określa artykuł 75 oraz 76 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Wykonywane mogą być one wyłącznie przez lekarzy orzeczników posiadających niezbędne uprawnienia. Podczas takiego badania sprawdzany jest wzrok, stan psychiczny, zdolności motoryczne oraz funkcjonowanie układu oddechowego, nerwowego oraz sercowo — naczyniowego przyszłego kierowcy.

Wynika to z tego, że w czasie prowadzenia pojazdu powinien być on w 100% sprawny oraz skupiony na jeździe, co pozwala uniknąć wypadku. Z tego właśnie względu, badania kierowców powinny być okresowo odnawiane. Ich ważność uzależniona jest zarówno od wieku kierowcy i wykonywanego przez niego zawodu, jak i posiadanej przez niego kategorii prawa jazdy. Dodatkowo, raz na jakiś czas zmianie ulegają przepisy w tym zakresie, a co za tym idzie — warto je regularnie monitorować.

Badania na prawo jazdy nie wymagają od kierowcy specjalnego przygotowania. Należy przyjść na nie wyspanym. Osoba badana nie może w ich trakcie znajdować się pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. Cena tego typu usługi jest stała, bez względu na kategorię prawa jazdy czy wielkość miejscowości i wynosi 200 złotych.

 Na badania kierowców w Warszawie umówić można się wchodząc na stronę: https://www.badania-kierowcow.warszawa.pl